Styrelsen 2022

Åke Lindeberg, Ove Lundström, Ulf Börjesson, Bruno Kjellgren,

Ronny Wadman, Jan-Erik Moberg och Irja Nilsson. .

Suppleanter: Jonas Filander och Arne Löfgren.

Revisor: Johan Persson.

Blåsut kommitté: Ronny Wadman, Maud Fredell, Irja Nilsson och Robert Henriksson.

Festkommitté: Ulla Magnusson, Robert Henriksson, Jonas Filander, Jan-Erik Moberg och
Peter Appelqvist.

Valberedning: Robert Henriksson och Bruno Kjellgren.