Styrelsen 2020

Åke Lindeberg, Ove Lundström, Ulf Börjesson, Bruno Kjellgren,

Ronny Wadman, Nils Petter Tveten och Irja Nilsson. .

Suppleanter: Fredrik Kauden och Arne Löfgren.

Revisor: Johan Persson.

Blåsut kommitté: Ronny Wadman, Maud Fredell, Irja Nilsson och

Robert Henriksson.

Festkommitté: Ulla Magnusson och Robert Henriksson.

Valberedning: Robert Henriksson och Bruno Kjellgren.