Styrelsen

Ordförande
Åke Lindeberg

Sekreterare
Nils Petter Tveten

Kassör
Ove Lundström

Ledamöter
Irja Nilsson
Maud Fredell
Ulf Börjesson
Ronny Vadman
Bruno Kjellgren