Möten - Aktiviteter 2023


 

AM Årsmöte 2023

 torsdagen den 20 april kl. 18.30 på Blåsut.

Alla medlemmar är välkomna!


Arbetsdagar på Blåsut våren 2023.

 

lördagen den 22 april och 6 maj. 

Vi öppnar upp och iordningställer Blåsut inför sommaren.

Du är välkommen till arbete, gemenskap och fika.

Vi är där mellan 10.00 och 14.00

Välkomna!