ARVIKA-EDA Civilförsvarsförbund

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG-Frivilliga Resursgruppen!
Vi är en nybildad Båtgrupp i Arvika som skall hjälpa Polisen och Räddningstjänsten vid eventuella olyckor till sjöss eller andra incidenter.
Är du intresserad så kontakta Lennart Svensson Ordförande,
FRG-Ansvarig
Telefon: 0570-72 74 12
Mobil: 070-942 21 98
Bostad: 0570-108 78