ARVIKA-EDA Civilförsvarsförbund

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG-Frivilliga Resursgruppen!
Vi är en nybildad Båtgrupp i Arvika som skall hjälpa Polisen och Räddningstjänsten vid eventuella olyckor till sjöss eller andra incidenter.
Är du intresserad så kontakta Lennart Svensson Ordförande,
FRG-Ansvarig
Telefon: 0570-72 74 12
Mobil: 070-942 21 98
Bostad: 0570-108 78

Lennart Svensson Ordförande FRG Urban Nilsson
Gruppledare Båtgrupp

Namnlista Civilförsvarsförbundet Båtgrupp/Eftersök
Uppdaterad 2018-06-07

Namn                                     Mobil                 Båttyp                     Utrustning                              Båtförarintyg   Flyttbar
Urban Nilsson Gruppledare  070-692 18 47   Comfort 26               Ekolod, GPS, Logg                          JA              
Jan Kling                                070-546 54 90   Styrpulpet 535           Ekolod, Plotter                                                     JA
David Pettersson                   070-693 79 08
Bengt Weiborg                      070-512 34 64     UTTERN A56           Ekolod, GPS                                                        JA
Sören Larsson                       070-692 18 44     Laxcutter
Hasse Persson                      072-742 80 19     Comfort 30/Triss 404                                                         JA
Viktor Grabner                       070-530 24 42  
Peter Arnhed                         073-0603167
För att skicka Epost till personerna ovan, klicka på namnen.