57. Höstmöte

Höstmötet på Viksgården
Till årets höstmöte infann sig tyvärr endast tolv av klubbens 200 medlemmar. Flera intressanta frågor togs upp till diskussion, och det är verkligen synd att inte flera kommer och gör sin röst hörd. En ständigt återkommande fråga är hur vi ska få Blåsut att bli en attraktiv mötesplats.
Datum för 2011 års arbetsmöten fastställdes. I fortsättningen kommer vi att ha fyra tillfällen, eftersom det fåtal medlemmar som ställer upp inte hinner med alla jobb, som ska utföras. De fyra dagarna blir 7/5, 28/5,3/9 och 24/9. Passa på att göra en viktig insats för klubben!
AM planerar en bussresa till Båtmässan i Göteborg i februari. Förhoppningsvis kommer vi att kunna fylla en buss (50 pers). I så fall blir kostnaden ca 300 koronor inklusive inträde till Mässan.
Anmäl intresse för denna resa till Mi-Charlotte Markfjäll tel. 0570-101 83 eller mi.charlotte@glocalnet.net.
Anmälan kan också göras till Roland Löving tel. 0570-26042 eller roland.loving@hotmail.com.

publicerat 2010-12-06