44. Farliga björkar

På styrelsemötet för AM i oktober 2008, beslutades att ett antal björkar skulle tas ner på Blåsut, då dessa utgjorde en fara för mäniskor och egendom. Ingen medlem har anmält intresse att hjälpa till efter uppmaningen i medlemsbrevet som skickades ut i februari 2009.
Fällningen av björkarna är dock nu äntligen på gång. Jonas Källback har andra uppdrag i området och har nu åtagit sig att med hjälp av en skogsmaskin ta ner björkarna. Avtalet med Jonas Källback inkluderar fällning, utkörning och bortforsling av virke och ris.
Efter fällningen visade det sig att björkarna var i sämre skick än vad vi kunde förstå. Därför känns det nu tryggt, att dessa har fällts, innan någon person har skadats av nedfallande grenar eller träd.

Publicerad: 2009-04-12