39. Höstmöte den 19 november

Arvika Motorbåtsklubb
Höstmöte onsdagen den 19 november kl 18.30 på Viksgården
*Beslut om ny brygga
*Förslag till stadgeändringar
*Ärenden enligt stadgarna
Välkomna! Styrelsen 

Publicerad: 2008-11-01