37. Bryggan hämtad

Som vi tidigare har berättat om, så har bryggan blivit allt sämre på Blåsut. Styrelsen har varit mycket bekymmrad, för att bryggan inte kommer att hålla för en bärgning till. Med detta som bakgrund beslutade styrelsen, att skänka bryggan till Åke Johansson med flera i Kinnaviken. De har nu hämtat bryggan. Höstmötet kommer att besluta om ny brygglösning.

Publicerad: 2008-10-24