34. Medlemsavgift 2009

Årsmötet beslutade, på styrelsens förslag, att medlemsavgiften för nästa år ska vara oförändrad.
Även städavgiften är oförändrad men kan komma att ändras om vi inte blir fler som tar ansvar och ställer upp på städdagarna.

Publicerad: 2008-08-28