28. AM i förhandling med T400 Racing

På medlemsmöte för AM i januari, beslutades att avyttra utrustningen för racingverksamheten från klubben. I första hand skulle Arvika T400 Racing få möjlighet att köpa utrustningen för sin verksamhet till ett rimligt pris. Förhandlingar har förts vid ett par tillfällen och vi har försökt finna en kompromiss där bägge parter skall känna sig nöjda. Arvika Motorbåtsklubb kan tänka sig att gå en bit på väg för att hitta en lösning, men vi känner inte att intresse finns från Arvika T400 Racing att slutföra detta. AM vill ju i första hand att utrustningen stannar i Arvika och kommer ungdomarna till del. Kommer vi inte framåt i förhandlingarna med Arvika T400 Racing, ser vi ingen annan möjlighet än att avyttra utrustningen på annat håll.

Publicerad: 2008-02-29