27. Städdag på Blåsut 26 April

För att iordningsställa vårt klubbhus Blåsut inför sommaren, kallas alla medlemmar lördagen den 26 april 2008 mellan klockan 10.00 och 14.00 till Blåsut. Detta för att få Blåsut klart inför sommaren 2008. Boka in detta datum i din kalender. Vi bjuder på förtäring. Alla är mycket varmt välkomna!!!\

Publicerad: 2008-02-16