26. Kostnaderna för latrinhämtning ökar!

Kostnaderna för att upprätthålla allmänt tillträde på blåsut börjar stiga kraftigt, då Arvika Kommun fördubblat taxan för tömning av våra latrinkärl. Detta är nu en stor kostnad för driften av Blåsut.

Investera i nya toaletter och eventuell ombyggnad av toalettutrymmen kostar stora pengar. Detta kan röra sig om allt från 50 000 kr för en enkel lösning till 500 000 kr för en mer långsiktig lösning för toaletter och duschar.
Dessa medel finns inte i dag i klubbens kassa. Hur en finansiering ska ske vet vi inte i dagsläget, bara att behovet finns och det börjar bli bråttom att hitta en lösning.
Har du någon idé, kontakta någon i styrelsen.

Publicerad: 2007-12-30