23. Styrelsen avgick. Ny styrelse tar över.

En motion från 37 medlemmar till höstmötet, ledde fram till att hela styrelsen avsade sig sitt uppdrag. Motionen krävde att racingverksamheten i AM:s regi omedelbart skulle upphöra samt att ingen avstyckning och försäljning av tomtmark på Blåsut skulle ske.

Styrelsen ansåg att motionen gick stick i stäv mot Årsmötets beslut under paragraf 19, nämligen att bilda och driva en tävlings- och ungdomskommitté. Dessutom uppfattade styrelsen motionen som ett direkt misstroende och ansåg sig inte ha något annat val än att avgå.
Den nya styrelse bestående av Gunde Carlsson, Pär Johansson, Åke Johansson, Ove Lundström och Roland Löving valdes av höstmötet.

Publicerad: 2007-11-14