21. Ska Blåsut säljas?

Klubben har fått en förfrågan om avstyckning och försäljning av 900 kvadratmeter på den södra delen av tomten. Alltså där bastun står. Den förra styrelsen uppdrog åt ordföranden att undersöka marknadsvärdet. Det är gjort och det bud som givits ligger gott och väl på marknadsnivå.

En eventuell försäljning kan emellertid inte beslutas av styrelsen. Det måste ske på ett allmänt medlemsmöte, efter förslag från styrelsen. Något sådant förslag finns inte i dagsläget.
En annan fråga av allvarligare karaktär är om klubben på sikt har möjlighet att överhuvudtaget behålla Blåsut. Som det är idag är det några få själar som klipper gräs, röjer, pumpar bryggan, städar, hanterar skittunnorna osv. Det är ohållbart. Klubben har över 200 medlemmar. Drygt tio procent infann sig på vårmötet. Av dessa är hälften engagerade i klubbarbetet. Dvs ca tio personer!

Publicerad: 2007-05-21