18. Maud i hamnbolagsstyrelsen

Arvika Småbåtshamnar AB har styrelsemöte den 9 maj. Arvika Motorbåtsklubbs representanter i styrelsen blir fr.o.m 9/5 Maud Fredell, Arne Löfgren och Lennart Broström.

Styrelsen sammanträder vår, sommar och höst samt har bolagsstämma i februari. Styrelsen för hamnbolaget har som främsta uppgift att besluta om framtida investeringar, förvalta hamnanläggningen och i övrigt verka så att bryggplatshyresgästerna får bästa möjliga service.

Publicerad: 2007-05-03