18. 75-årsjubileum 1999

Klubbens 75 år firades i samband med midsommarfesten. Men inte under speciellt buller och bång. Sålunda fanns inga inbjudna gäster utöver medlemmarna och deras inbjudna vänner. Ett kortare tal med påminnelser om klubbens tillblivelse och bakgrunden till köpet av klubbhuset, hölls av Lennart Broström, som tagit över ordförandeklubban efter Roger Johannessens bortgång. Några förtjänsttecken utdelades inte, som vid 25-års och 50-årsjubiléerna, vilket kan ses som ett misstag, beroende på den nya styrelsens brist på erfarenhet och kunskapsbrist om klubbens spännande historia. Inför jubiléet borde förstås styrelsen ha uppdragit åt en särskild kommitté att se till att utforma nödvändiga ceremonier. Personer att hedra med förtjänsttecken saknas nämligen ej bland tidigare och nuvarande medlemmar. 75-årskvällen blev alltså en sedvanlig midsommarfest med över 100 deltagare, som trakterades med sillbord och tillbehör. Dansmusiken utfördes av "Urbans Superduo", två män med sina musikmaskiner, som låter som vilket större band som helst, med stråkar, brass och övrig orkestersättning. Deltagarna hade också nöjet att se och höra Yngve Perlströms version av "Flickorna i Småland". Ett framförande som väckte berättigat jubel.