17. 50-årsjubileum 1974

Med 185 namn i medlemsmatrikeln firade Arvika Motorbåtsklubb 50-årsjubiléum 1974. Bengt Samuelsson i jubiléumskommittén intervjuades i Arvika Nyheter onsdagen den 14 augusti. Jubelfesten avhölls instundande helg, ett par månader efter den officiella födelsedagen. Lagom till 50-årsfirandet hade nya bryggor installerats i Kattviken. "Den bästa födelsedagspresent vi kunde tänka oss. Nu är det klass på vår hamn!", sa Samuelsson enligt artikeln. Samuelsson pekade också på ett återkommande problem. Den föryngring av klubben som krävs från tid till annan för att den ska leva vidare. "En generationsväxling är på gång. Klubben har fått nytt liv igen."

Själva 50-årsfesten hölls givetvis i klubbstugan. Dit åkte klubbmedlemmarna på regattavis från hamnen och representanter för Arvika Segelsällskap och Arvika Kommun fanns på plats, för att uttrycka aktning för AM. Kommunens fritidsintendent, Erik Stake, höll anförande och sa bl.a.: "Att åka båt är ett mycket vettigt sätt att tillbringa fritiden på. Därför tycker vi inom kommunen, att det är glädjande att se, hur föreningen lever vidare i full vigör. Kattviken har rustats upp i år. Nya bryggor har anskaffats. Och jag kan för framtiden lova, att Kattviken ska bli ännu bättre som hamn. Vi planerar nämligen att rensa upp den och göra den djupare." Hur det gick med detta löfte är alla motorbåtsägare numera dystert medvetna om. Nu, trettio år senare, är förfallet totalt och få småbåtsägare vill ha sina klenoder med Kattviken som nattförtöjning.

Segelsällskapets representant, Remy Bern, hoppades "att vi ska kunna få ett samarbete till stånd i fortsättningen. Eftersom båda föreningarna sysslar med båtar, måste det ses som positivt om vi kan ge varandra en hjälpande hand då och då." Något organiserat samarbete på klubbnivå har väl sedan dess inte kunnat skönjas, med undantag för några gemensamma midsommarvakor. Däremot är AM:s medlemmar alltid välkomna till ASS och Skagern, medan ASS medlemmar är lika välkomna till Blåsut. Dock finns samarbete på styrelsenivå i aktiebolaget som klubbarna äger gemensamt, Arvika Småbåtshamnar AB. Hur som helst. 50-årsfesten blev en glad tillställning där Helmer Johansson fick motta klubbens diplom och hedersmedlemskap. Standar tilldelades Oscar Axmo, Erik Forslund, Ralf Engzell, Hugo Jansson, Bengt Samuelsson, Gustav Eriksson och Einar Olsson.

Förtjänsttecknen delades ut av klubbordföranden Karl Olof Zetterström, som också fick mottaga gåvor till jubilaren. Bl.a. ett solur, som numera är placerat på betongfundament vid flaggstången och som vårdas ömt och således monteras ner varje höst för att åter monteras vid säsongens första städdag. Enligt referat i Värmlands Folkblad den 19 augusti 1974 kunde medlemmarna, ett 60-tal var närvarande, "bestiga den egna dansbanan för att i uppsluppen miljö fira fram till småtimmarna."