16. Ny styrelse vald

De ledamöter i styrelsen vars mandatperiod gick ut i samband med vårmötet, hade avböjt omval. En ledamot, vald t.o.m 2008, avgick ur styrelsen i förtid.

Den nya styrelsen kallas inom kort till konstituerande styrelsemöte.
Vi informerar om vårmötet i sin helhet, när mötesprotokollet är justerat.
F.ö. påminner vi på nytt om medlemsavgiften. 34 medlemmar har ännu inte betalat in den.

Publicerad: 2007-04-25