15. Ungdomsracing

2005 togs initiativ till ungdomsverksamhet. Det kunde ske i samverkan med Kyrkebyskolan i ett "Handslagsprojekt". Tio stycken niondeklassare ingick i en grupp som tänktes bilda ett racingteam. Bidragspengar kom från Riksidrottsförbundet och Värmlands Idrottsförbund. Klubben hade samma år arrangerat sin första racerbåtstävling.
Det var meningen att skolungdomarna skulle bygga sin båt. Men royaltyfrågor och tidsbrist satte stopp. Tommy Zetterström och Kent Rohm bidrog till att hålla intresset vid liv, genom att ställa upp som föreläsare.
Slutligen inköptes en komplett T400-båt och Marcus Pettersson blev den förste att licensiera sig.
Under 2006 kördes fem tävlingar. AM var på besök i Nora, Grisslinge, Östhammar, Vaxholm och Norrtälje. Under säsongen kvalificerade sig AM-föraren för ordinarie förarlicens.
Tanken är att verksamheten ska utvecklas vidare.