14. Ungdomsverksamhet

Arvika Motorbåtsklubb har aldrig haft någon organiserad ungdomsverksamhet. Men tanken har funnits under alla år. Första gången saken fördes på tal var den 18 mars 1931. Ingenjören G. Lundberg föreslog då att klubben skulle inrätta "en särskild junioravdelning". Styrelsen fick uppdrag att utforma förslag till stadgar. Nästa gång protokollsböckerna talar om ungdomsverksamheten är i november samma år. Då upphäver styrelsen beslutet om särskilda stadgar för junioravdelningen. Och ett allmänt medlemsmöte några dagar senare tar död på tanken om en särskild junioravdelning.

Men idén levde tyst vidare. Så småningom kom andra världskriget och med det stannade verksamheten i klubben av, eftersom bensin blev en bristvara och det för Blåsut så nödvändiga kaffet ransonerades. Men i slutet av 1940-talet några år efter krigsslutet, rekryterades en hel del ungdomar till klubben och tanken på en ungdomssektion återkom. Men inget hände. Efter ytterligare tjugo år, vid ett styrelsemöte den 19 september 1968, redogjordes emellertid för ett brev från medlemmarna Jan Tengelin, Ralf Engzell och Uno Gustafsson. I brevet föreslogs att styrelsen skulle arbeta ut ett förslag till bildande av en ungdomssektion. Den 9 november 1970 fanns i lokaltidningen en hoppingivande notis i ämnet. Under rubriken "Motorbåtsklubben satsar på ungdomen" kunde följande läsas:

"Nu ska Arvika Motorbåtsklubb satsa på ungdomen. Vid senaste årsmötet valde man en ungdomssektion, vars uppgift blir att intressera ungdomen för motorbåtsklubben och dess verksamhet. Ett nytt grepp är också att två man ur Segelsällskapet adjungerades till tävlingskommittén. Motorbåtsklubben och seglarna inleder därmed ett mera intimt samarbete. Nästa säsong planerar man fyra navigationstävlingar. I övrigt blev det tre nya i styrelsen, Erik Edman, Elov Wallin och Per Kling. Oscar Axmo omvaldes som ordförande."

Tankarna på en ungdomssektion har därefter återkommit med jämna mellanrum, men av någon anledning blir den uppenbarligen inte verklighet. Antagligen är det svårt att formulera ändamål och praktisk verksamhet - motorbåtar är ju inga leksaker. Men tanken lever vidare med motivet att trygga återväxten i klubben.