Översvämningsskyddet stängs

Nu har Sjöfartsverket fattat beslut om att avlysa farleden genom sundet till och med 18 april.
 
Sundet stängs för båttrafik 18 mars – 2 maj 2024 Arvika kommun fattade den 16 mars beslut om att aktivera översvämningsskyddet för att skydda Arvika stad mot pågående höga flöden, och gav Teknik i Väst uppdrag att utföra arbetet. Sjöfartsverket stänger av denna anledning den allmänna farleden i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för all sjötrafik under perioden 2024-03-18 – 2024-05-02. Vi beklagar eventuella problem som orsakas av avstängningen. Farledsbeteckning: 957 Områdets avgränsning: sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden Sjöfartsverkets beslut: 24-01726 Ansvarig arbetsledare: Bo Axelsson, Teknik i Väst, tfn 0570-817 76

Ställplats för husbilar

i småbåtshamnen, det finns 12 platser ut mot Kyrkviken, i sjönära läge, utrustade med el, trädäck, möbler, toalett och dusch finns i separat utrymme, ni kan tömma ert "gråvatten" latrin kan tömmas under sommarhalvåret.
Området skyddas av en infartsbom, som ni får möjlighet att öppna med en streckkod under hyrtiden, den erhålls vid bokning och betalning. Platserna bokas genom vår hemsida: https://www.arvikahamnen.se/boka
Kostnad per dygn 250:-
Båtvakter finns under båtsäsongen. Vissa delar av området övervakas med kamera.
Arvika Småbåtshamnar AB hälsar er välkomna!


 
Sidan är uppdaterad 2024-04
-16
MYCKET NYTT PÅ SIDAN MÖTEN OCH AKTIVITETER