45. Möte - ny styrelse

Ett styrelsemöte har hållits på Blåsut, där styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande Roland Löving
Vice ordförande Dan-Inge Andersson
Sekreterare Gunde Carlsson
Kassör Mi-Charlotte Markfjäll
Ledamot Åke Johansson
Ledamot Per Johansson
Ledamot Vakant
Suppleant Robin Smedman
Suppleant Vakant

Publicerad: 2009-