43. Kontakta valberedningen

Samtliga medlemmar som är villiga att engagera sig mer i klubbens arbete som styrelseledamöter eller i någon komitte uppmanas kontakta valberedningens representant Robert Henriksson tel.0702905186
(annars kommer jag att ringa runt och jaga er alla!)
Robert Henriksson

Publicerad: 2009-04-11