35. Höststädning 27 september

Höststädning
Boka redan nu in lördagen den 27 september för att iordningsställa vårt klubbhus, Blåsut, inför vintern. Vi städar mellan klockan 10.00 och 14.00. Rolle ordnar med förtäring. Ju fler vi blir, ju roligare blir det och vi hinner göra mer. Alla är mycket varmt välkomna!!!

Publicerad: 2008-08-29