25. Blåsutbryggan ett problem som kvarstår!

Trots att de olika kasunfacken (4 av 7) är fyllda med 25-litersdunkar, vill inte Blåsutbryggan flyta som den ska. Dunkarna håller inte tätt i locket, utan tar in vatten, vilket nu gör det svårare att pumpa bryggan från vatten.

Bryggan sjunker vattenfylld och pumpas nu en gång per vecka.
Vi måste nu omgående ta ett beslut vad vi gör med bryggan. Att hålla på och pumpa den är inte en långsiktig lösning. Kanske kan vi finna något företag som kan fylla kasunerna med polyuretan och sedan gjuta över manluckorna. Som bryggan är nu är den dels farlig, dels ganska ohanterlig.
Ett annat alternativ är att ta bort den gamla bryggan och köpa en ny. En investering på mellan 100 000 och 200 000 kr. Detta är mycket pengar och hur finansiering skall gå till vet vi inte i dagsläget.
Har någon tips på lösning, så skicka ett meddelande till styrelsen.

Publicerad: 2007-12-30