11. Många vakanser i styrelsen

Vid senaste styrelsemötet den 13 mars aviserade flera styrelseledamöter sin avgång. Det är dels ledamöter vars mandatperiod går ut 2007, dels ledamöter som är valda t.o.m. 2008.

Det här innebär att valberedningen får jobba hårt för att engagera nya ledamöter, som är beredda att verka för klubbens utveckling.
Det är alltså ett särskilt viktigt vårmöte den 24 april.

Publicerad: 2007-03-15